نماهای سنگی


نمونه کار سنگ تراورتن بی موج
نمونه کار تراورتن بی موج

نمونه کار تراورتن بی موج
ساختمان با نمونه سنگ بی موج از معدن حاجی آباد

ساختمان نمونه با سنگ بی موج عباس آباد
ساختمان نمونه با سنگ سیلور شکلاتی و آنتیک

ساختمان نمونه با سنگ تراورتن بی موج و آجر قرمز
ساختمان نمونه با سنگ بی موج و نسکافه ای

ساختمان نمونه با سنگ بی موج و شکلاتی
نمونه کار شکلاتی موج پیچ

نمونه کار موج پیچ شکلاتی
اتمام نمای پروژه نیاوران

نمای پروژه اقدسیه