کوپ تراورتن

معدن :دره بخاری


توضیحات :


350 تن کوپ دره بخاری آذرنوش به تعداد 25 قطعه

با کیفیت خوب و قیمت مناسب

شرایط پرداخت :

طی 5 فقره چک به ترتیب به تاریخ های 93/12 ، 94/02 ، 94/0/3 ،  94/04 ، 94/05

برای اطلاع از قیمت سنگ با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.


16-1

16-2

16-3

16-4