چینی

معدن :چاهسواراغا


توضیحات :


پلاک چینی درمتراژ بالا و ابعاد مختلف

قیمت از متری35000 تا100.000 تومان

 


54-1

54-2