سنگ مرمریت کاربنی

معدن :کاشان


توضیحات :


400 متر پلاک مرمریت کاشان درجه یک

قیمت : متری 50/000


28-1