سنگ مرمریت مشکی

معدن :محلات


توضیحات :


400 متر پلاک طولی مرمریت مشکی محلات درجه یک

قیمت : متری  55/000 تومان


27-1