سنگ مرمریت

معدن :صلصالی


توضیحات :


مرمریت صلصالی در متراژ بالا وابعاد مختلف

با قیمت بسیار مناسب

 


53-1