سنگ تراورتن

معدن :کمشچه


توضیحات :


2000 متر پلاک 40 طولی کمشچه

شامل دو کیفیت درجه یک و درجه دو

قیمت : متری 65000 تومان

 

 


15-1

15-2