سنگ تراورتن موج پیچ

معدن :دره بخاری


توضیحات :


300 مترپلاک 40 طولی موج پیچ دره بخاری

قیمت متری 120.000 تومان

 


51-1