سنگ تراورتن موج پیچ

معدن :دره بخاری


توضیحات :


150 متر پلاک 40 طولی موج پیچ دره بخاری

قیمت : متری 120/000 تومان


30-1