سنگ تراورتن موج دار

معدن :کاشان


توضیحات :


2000 متر پلاک موج دار کرم

قیمت : متری 55/000


22-1

22-2