سنگ تراورتن موج دار

معدن :عباس آباد


توضیحات :


400 متر پلاک 40 طولی موجدارعباس آباد ممتاز

قیمت متری 250.000 تومان

 


64-1