سنگ تراورتن موج دار

معدن :شهاب سنگ


توضیحات :


500 متر پلاک 40 طولی موج دار شهاب سنگ درجه یک

قیمت : متری 130/000


26-1