سنگ تراورتن موج دار

معدن :دولستان


توضیحات :


1000 متر پلاک 40 طولی خط مشکی موج دار دولستان

قیمت : متری 55/000 تومان


29-1