سنگ تراورتن لیمویی

معدن :آذرشهر


توضیحات :4-1

4-2