سنگ تراورتن شکلاتی

معدن :کاشان


توضیحات :


2000 متر پلاک 40 طولی شکلاتی موج دار و بی موج کاشان

قیمت : متری  40/000


23-1

23-2