سنگ تراورتن سیلور

معدن :کاشان


توضیحات :


300 متر پلاک 40 طولی سیلور کاشان

قیمت : متری 55/000 تومان


33-1