سنگ تراورتن سفید دنده گاوی

معدن :عباس آباد


توضیحات :


300 متر پلاک 40 طولی عباس آباد دنده گاوی

قیمت متری145.000 تومان

 


62-1