سنگ تراورتن تنه درختی

معدن :خورهه


توضیحات :


400 متر پلاک 40 طولی تنه درختی خورهه

قیمت : متری 55/000 تومان


31-1