سنگ تراورتن بی موج

معدن :دره بخاری


توضیحات :


300 متر پلاک دره بخاری سوپر


49-1