سنگ تراورتن بی موج

معدن :حاجی آباد


توضیحات :


400 متر پلاک 40 طولی حاجی آباد سوپر

قیمت : متری 220,000 تومان


19-1