سنگ تراورتن بی موج

معدن :حاجی آباد


توضیحات :


12000 متر پلاک 40 طولی بی موج حاجی آباد درجه دو

قیمت : متری 40/000


24-1

24-2

24-3