سنگ تراورتن بی موج

معدن :ابیانه


توضیحات :


450 متر پلاک 40 طولی ابیانه

قیمت : متری 85000 تومان

 


18-1