سنگ تراورتن بژ

معدن :حاجی آباد


توضیحات :


2000 متر پلاک 40 طولی بیموج بژ حاجی آباد

متری50.000تومان

 


50-1