تراورتن گل پنبه ای

معدن :حاجی آباد


توضیحات :


1000 متر پلاک 40 طولی بیموج گل پنبه ای حاجی آباد

قیمت ازمتری 45.000  تا 75.000تومان

 


48-1

48-2