تراورتن شکلاتی پر رنگ موج دار

معدن :کاشان


توضیحات :34-1