تراورتن شکلاتی بی موج آقا محمدی

معدن :کاشان


توضیحات :43-1