نگهداری کارهای سنگی


تمیز کردن:  

سنگ های گرانیت،مرمر و شیت استفاده شده در نمای ساختمان به تناوب نیاز به شست شو با مواد تمیز کننده رقیق دارند.

برای جلوگیری از کدر شدن همیشگی سطح مرمر حداقل هر دو سال دو بار باید سطح نما را شست و شو داد.
سطح سنگ آهک به کمک باران به خودی خود پاک نمی شود،بنابراین برای پاک کردن رسوب ها و پوسته های گچی لازم است از برس های سیمی استفاده شود.
شست و شوی سنگ های آهکی ممکناست موجب بروز شوره و لک پس از خشک شدن و یا ایجاد پوسیدگی در گیره های آهنی شود؛لذا کنترل میزان آب مصرفی بسیار مهم است.

ماسه سنگ ها معمولا به کمک وسایل مکانیکی و مواد شیمیایی تمیز می شوند.مواد زبر(مانندماسه) برای تمیز ردن سطح سنگ های سخت مناسب ولی در مورد سنگ های نرم صدمات غیر قابل جبرانی را ایجاد می نماید.

نگهداری از سنگ :
معمولا پوشش هایی مانند مواد ضد آب سیلیکونی بر اساس دستورالعمل و تجربه بر سطوح سنگی پاشیده می شوند.روش سیلیکون ممکن است در حالات خاص موجب افزایش حجم نمک رسئب کرده در سطوح زیرین شود و به مرور مشکل ایجاد کند .


این مواد نباید بر روی سطوح فاسد شده پاشیده می شوند.پوشش های پلیمری برای استحکام سنگ های پوسیده به کار می روند.این پوشش ها تا عمق 50 میلی متر در داخل سنگ نفوذ می کنند وسبب پلیمیریزه شدن و استحکام لایه های داخلی بدون تغییر در نمای سنگی می شوند.معمولا از این مواد برای تعمیر قطعات سنگی کوچک تزیینی که در معرض خطر آنی قرار دارند استفاده می شود.

انبار:  

در هنگام انبار کردن سنگ ها در کارگاه باید آنهارابر اساس نوع وضخامت دسته بندی و به طور ورق های عودی و یا مورب به یکدیگر تکیه داد تا سطوح آنها در معرض مستقیم آب باران و هوا قرار نگیرد و از ایجاد یخبندان بر روی آنها وضربه خوردن قطعات جلوگیری به عمل آید.