عوامل تشکیل ضایعات و سنگ‌های تزیینی


کارخانجات سنگبری با توجه به قله های آورده شده به کارخانجات که این قله‌ها دارای شکاف‌هایی بوده که در موقع برش توسط قله بر در کارخانه باعث ضایعات بیشتر شده و از استحکام معمول محصول نیز می‌کاهد.

- براساس آمار به‌دست آمده، یک تن سنگ زمانی که از معدن خارج می‌گردد 50% آن ناسالم و غیرقابل استفاده است که ضمن ایجاد ضایعات در نتیجه بر بهای سنگ افزوده خواهد شد.

- معمولاً پلاک‌هایی که در کارخانجات سنگ، استفاده می‌گردند یا تولید می‌شوند به‌علت عدم دقت در حمل غالباً باعث ایجاد شکستگی در لبه‌ها، ترک‌ها و یا خراش در سطح ساب خورده می‌شود و باعث ایجاد ضایعات می‌شود.

- توسط اره گروه‌های چندتیغه‌ای

- توسط دستگاه بلو‌ک‌بر

- توسط چکش

- چنانچه امتداد لایه‌ها به‌موازات راستای چین‌خوردگی نباشد سنگ شکستگی بیشتری دارد.

- تاثیر گسله‌ها و درزه‌ها بر سنگ‌ها

- سنگ های واقع در نواحی شکسته

- روند استخراج در جهت عکس شیب طبقات نباشد

- معادنی که به‌روش انفجاری استخراج می‌گردند در اثر ضربه انفجار به‌میزان زیادی درزه ایجاد می‌شود که در زمان برش یا صیقل منجر به شکستن پلاک و ایجاد ضایعات می‌گردد.

- توسط دستگاه سیم برش هنگام برش سنگ