انواع سنگ های معادن تراورتن


تراورتن حاجی آباد

 • سفید
 • کرم
 • ابر و باد

تراورتن دره بخاری

 • سفید
 • موج پیچ

تراورتن آتشکوه

 • سفید
 • کرم

تراورتن عباس آباد

 • سفید
 • کرم
 • موج کبریتی
 • دنده گاوی

تراورتن طرق

 • سفید
 • کرم

تراورتن ابیانه

 • سفید
 • کرم

تراورتن کاشان

 • شکلاتی
 • نسکافه ای
 • سیلور

آقا محمدی کاشان

 • شکلاتی
 • نسکافه ای

تراورتن دماوند

 • کرم

تراورتن بوکان

 • کرم

تراورتن یزد

 • شکلاتی
 • نسکافه ای

تراورتن تکاب

 • کرم
 • سیلور

تراورتن آذرشهر

 • قرمز
 • لیمویی
 • سیلور

تراورتن ماکو

 • قرمز
 • لیمویی

تراورتن محلات

 • سفید
 • کرم

تراورتن تجره

 • شکلاتی
 • کرم شکلاتی